Andrzej Wróblewski – Jarosław Modzelewski

15 stycznia – 26 lutego 1996; Galeria Zderzak, ul. Sławkowska 1, Kraków

Andrzej Wróblewski

Malarz, krytyk, historyk sztu­ki, urodzi! się w 1927 roku w Wilnie, zmarł tragicznie w 1957 w Tatrach. Pozostawił ponad 150 prac olejnych, ponad 1400 rysunków, akwarel i gwa­szów, 84 monotypie, 65 grafik, szereg rysunków ulotnych i za­wartych w szkicownikach; po­nadto ok. 80 opublikowanych artykułów i recenzji prasowych oraz liczne notatki w rękopisie.

Jarosław Modzelewski

 Urodzony w 1955 roku. W la­tach 1975-80 studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięk­nych w Warszawie w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Mie­szka i pracuje w Warszawie. 1983-1993 udział w wystawach i wystąpieniach GRUPPY Stale współpracuje z Galerią Zderzak.

Malarstwo Jarosława Modzelewskiego jest też rzadkim dziś malarstwem podda­nym rygorowi intelektu, temu, co czyni je spójnym, całościowym, co dąży do syn­tezy jak najobszerniejszych regionów artystycznej i umysłowej aktywności czło­wieka, i temu, co szlachetnie upraszcza, porządkuje rzeczywistość, nie gubiąc przy tym jej cech oryginalnych. Zdaje się, ż.e o taki intelektualizm w malarstwie upominał się Andrzej Wróblewski.
Mirosław Ratajczak, Nadzieja, ODRA 9/1994

(…) nigdy nie będzie za dużo refleksji nad sztuką Wróblewskiego w kraju ubo­gim, gdzie tak mało czerpie się z własnej tradycji.
Jarosław Modzelewski, Cisza i lekki smutek. Wypracowanie ucznia, [w:] Andrzej Wróblewski nieznany

ARTYKUŁY I RECENZJE:

Dlaczego wystawa „Modzelewski-Wróblewski”:

ZDJĘCIA Z WYSTAWY: