European Art Forum Berlin

31 października – 4 listopada 1996; Berlin, Niemcy

Tej jesieni Berlin stanie się międzynarodową stolicą sztuki, miejscem spotkań specjalistów, artystów i miłośników sztuk wizualnych. Znaczącym wydarzeniem będzie otwarcie – 3 listopada – nowego Muzeum Sztuki Współczesnej w zabytkowym budynku dawnego Dworca Hamburskiego. Równocześnie odbędzie się European Art Forum – spotkanie ponad 100 wiodących galerii światowych, które przyjeżdżają do Berlina na zaproszenie Stowarzyszenia Galerii Europejskich (European Galleries Projektgesellschaft mbH) zawiązanego przez 14 renomowanych galerii zaangażowanych w promocję sztuki współczesnej. „Ważnym powodem zawiązania Stowarzyszenia jest promocja idei zjednoczonej Europy, a następnie współpraca pomiędzy wiodącymi galeriami o międzynarodowym znaczeniu, która będzie długofalową inwestycją w ożywienie handlu sztuką.” (z programu Stowarzyszenia). Dlatego „Forum” przyjmie formę 5-dniowych targów, organizowanych pod hasłem „profesjonalizm – jakość – nowoczesność”.

Istotną przyczyną powołania targów jest wzrastająca rola gospodarcza i polityczna Berlina. Mogą one stać się znaczącą konkurencją dla innych tego typu imprez handlowych, w tym starych targów kolońskich. Będą niewątpliwie dobrym przeglądem wszystkich znaczących tendencji we współczesnej sztuce.

Galeria Zderzak została zaproszona przez Stowarzyszenie do udziału w targach jako jedna z trzech galerii wschodnioeuropejskich (po jednej z Moskwy i Budapesztu). Zderzak wystawia prace czterech artystów: Stefana Gierowskiego , Piotra Jarosa (instalacja Middleman), Zbigniewa Makowskiego i Piotra Młodożeńca. Pracom artystów towarzyszyć będą katalogi wydane przez galerię a także krótki, obrazkowy przewodnik pod nazwą „Galeria Zderzak od Adama do Ewy”.

Marta Tarabuła

ARTYKUŁY I RECENZJE: