Face – to – face

fotografia
Jim Mooney

11 – 26 września 1998; Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3, Kraków

Jim Mooney, ur. w Glasgow w 1995, studiował malarstwo w Edingurgh College of Art (1973-78) i w Royal College of Art (1978-81). Uprawia malarstwo i fotografię, które wraz z obiektami często składają się na instalacje. Prowadzi katedrę malarstwa w Royal College of Art w Londynie i w Middlesex University. Ma za sobą liczne podróże artystyczne (Europa, Afryka, Ameryka Płd.) i udział w szeregu wystaw zbiorowych na świecie.

Wybrane wystawy indywidualne:
1985 Galeria de Arte Viva Mexico, Caracas, Venezuela
1987 `Artist of the Day`, Angela Flowers Gallery, London
1988 Todd Gallery, London
1989 Edinburgh Collage of Art, Scholarship Exhibition
1994 `Stains`, Quicksilver Gallery, London [z Kate Meynell]
1995 Gasworks Gallery, London [z Kate Meynell]
1996 Kingsgate Gallery, London [z Kate Meynell]
        Galerie Eboran, Salzburg [z Kate Meynell]
        `Obiekty, Fotografie, Obrazy`, Galeria Koło, Gdańsk [z Dominikiem Lejmanem]


Sześć fotografii pokazywanych w Zderzaku należy do cyklu, które powstały w trakcie organizowanych przez British Council międzynarodowych warsztatów artystycznych w Zambii (1995). Fotografie te, mimo, iż przedstawiają tego samego modela, nie zostały pomyślane jako cykl studiów portretowych. Autor, tytułując je „Face to Face”, odwołuje się nie tylko do potocznego znaczenia tego zwrotu, ale także do tematu „spotkania drugiego”, które jako zdarzenie etyczne stanowi jeden z centralnych punktów filozofii Emmanuela Levinasa. „Drugi – pisze Levinas – jest nagością. Prawdziwą nagością jest twarz. To ona obnaża człowieka.”

Zapraszamy do spotkania „twarzą w twarz” z fotografiami Jima Mooneya.

ARTYKUŁY I RECENZJE: