Andrzej Wróblewski. Prace na papierach

Andrzej Wróblewski
rysunek, gwasze

10 – 29 maja 2000; Galeria R, Poznań