Andrzej Wróblewski. Prace na papierach

rysunek, gwasze
Andrzej Wróblewski

10 – 29 maja 2000; Galeria R, Poznań