Andrzej Wróblewski. Prace na papierach

Andrzej Wróblewskirysunek, gwasze
10 – 29 maja 2000;