Postindustrial

fotografia (z cyklu "Czarno-biały Śląsk")
Wojciech Wilczyk

16 kwietnia – 6 maja 2004; Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3, Kraków

Wojciech Wilczyk fotografuje Górny Śląsk od pięciu lat, w okresie gwałtownych przemian tego regionu. Są to przemiany ekonomiczne, urbanistyczne i społeczne. Upada przemysł Górnego Śląska. Rozbiórce ulegają stare zakłady przemysłowe – kopalnie, huty, koksownie, elektrownie – oraz robotnicze dzielnice miast o XIX-wiecznym rodowodzie. Likwidacji ulegają miejsca pracy całych pokoleń.

Podczas tego gigantycznego demontażu niszczone są bezpowrotnie zabytki architektury i przemysłu z okresu industrializacji. Zatarciu ulega organiczny charakter starych skupisk miejskich.

Fotografie Wilczyka stanowią cenny dokument rozbiórki dawnego Śląska. Fotograf – przypadkiem wciągnięty w tę historię – jest bezstronnym świadkiem bardzo dramatycznego procesu.

Na wystawie w Galerii Zderzak pokazujemy kilkadziesiąt studiów pejzaży postindustrialnych wybranych z cyklu „Czarno-biały Śląsk” z lat 1999-2003.

KATALOG:

PRACE: