Śniadanie Mistrzów

Wystawa jubileuszowa.

28 października – 6 listopada 2005; Arsenał Muzeum Książąt Czartoryskich, ul. Pijarska 8, Kraków

KATALOG:

NATURMUSEUM