Teologia polityczna Jurry’ego

20 listopada 2010; Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, Kraków

nnn