Krucyfiksy Wita Stwosza i ich recepcja

15 grudnia 2021; Archiwum Galerii Zderzak, Al. J. Słowackiego 58/10, Kraków

dr Wojciech Walanus

R.S.V.P. Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie (12 257 56 34) lub mailowo zderzak@zderzak.pl

W twórczości Wita Stwosza figury Chrystusa na krzyżu stanowią zwartą grupę dzieł odznaczających się niezwykłą klasą wykonania i wyjątkową ekspresją, co pozwala zaliczyć je do najdoskonalszych realizacji tego tematu w sztuce europejskiej. Nic więc dziwnego, że doczekały się one licznych powtórzeń i naśladownictw, nie tylko zresztą w końcu XV i na początku XVI wieku, ale także okresie nowożytnym. Zapożyczenia te rzadko jednak wykraczały poza typ lub charakterystyczne formy draperii. W wykładzie przedstawione zostaną najważniejsze problemy badawcze dotyczące autorskich krucyfiksów Stwosza oraz ich recepcji w sztuce Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i Małopolski. 
Wojciech Walanus – doktor historii sztuki, pracownik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Fototeki przy tym Instytucie. Autor licznych publikacji poświęconych rzeźbie późnogotyckiej, w tym książki o rzeźbie drewnianej w Małopolsce „Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce w latach 1490-1540” (Universitas, Kraków 2006), a także prac z zakresu historii fotografii dokumentacyjnej w XIX i XX wieku. 

Zapraszamy! Przypominamy, że obecna wystawa „Mistrzowie Dawni. XIV-XVI wiek” potrwa do 26 marca 2022. Galeria czynna od wtorku do soboty w godzinach 12-17:00. Wizyty tylko po telefonicznym umówieniu.