Wręczenie nagród w konkursie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Galerii Zderzak

10 grudnia 2022; Archiwum Galerii Zderzak, al. Słowackiego 58/10, Kraków

Archiwum Galerii Zderzak z radością informuje o uroczystości wręczenia nagród w konkursie na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z socjologii sztuki organizowanym przez sekcję Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Nagroda główna

WIKTORIA JULIA MORAWSKA

„Nowa Synagoga w Częstochowie.

Kontekst społeczny budownictwa synagogalnego jako miejsca nie-pamięci” praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Zybury Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta

Wyróżnienie

ANDRZEJ DANIEL JABŁOŃSKI

„Centra i peryferie rynku koncertowego muzyki rozrywkowej w Europie”

praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Jarosława Działka 

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Rozwoju Regionalnego

Wyróżnienie

WIKTORIA JULIA KUBIŃSKA

„Analiza malarstwa południowokoreańskiego w latach 1953-1990 w perspektywie poszukiwania tożsamości kulturowej”

praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Izabeli Trzcińskiej, prof. AGH 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Humanistyczny, Katedra Badań nad Kulturą i Badań Epoki Cyfrowej. W sobotę 10 grudnia 2022 o 13:00 w Archiwum Galerii Zderzak w Krakowie odbyła się miła uroczystość wręczenia nagród w konkursie na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu socjologii sztuki. Organizatorami konkursu są Sekcja Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Archiwum Galerii Zderzak. Konkurs odbywa się co dwa lata, w tym roku odbyła się już druga jego edycja. Fundatorem nagród jest Galeria Zderzak. Poziom naukowy prac nadesłanych na tegoroczny konkurs został oceniony przez jury jako bardzo wysoki. Nagrodę główną przyznano jednomyślnie. Skład jury: 

dr hab. Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UE, mgr Agata Rozalska, Jan Michalski, dr Agata Sulikowska-Dejena, dr Dominik Porczyński (sekretarz jury).Dziękujemy wszystkim młodym naukowcom, którzy wzięli udział w konkursie, za podjęcie tematów ważkich kulturowo, gratulujemy promotorom naukowym prac, dziękujemy także członkom jury za bezinteresowną pracę na rzecz rozwoju nauki polskiej.

Marta Tarabuła, Jan Michalski