RUTILIO MANETTI (1571-1639)

Św. Katarzyna ze Sieny otrzymująca stygmaty

26 maja 2023; Archiwum Galerii Zderzak, Al. J. Słowackiego 58/10, Kraków

Skarb Narodowy Włoch komentuje prof. Jarosław Modzelewski

w piątek 26 maja 2023 o godz. 17:00. Wstęp wolny.

R.S.V.P.
Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie (12 257 56 34) lub mailowo zderzak@zderzak.pl

Orędowniczka pokoju, patronka Europy, Włoch, Rzymu i Sieny, opiekunka cierpiących – piątkowym gościem Zderzaka będzie osoba pod każdym względem niezwykła. Św. Katarzyna ze Sieny (1347-1380), pochodząca z ubogiej rodziny Benincasa, niepiśmienna tercjarka dominikańska, powszechnie kochana dziewczyna. 

W 1623 roku, po dwóch stuleciach sporów, papież Urban VIII uznał prawdziwość jej niewidzialnych stygmatów. Było to wielkie wydarzenie dla mieszkańców Sieny – w sanktuarium świętej, w miejscu jej domu rodzinnego, wybudowano kościół św. Krzyża: https://santacaterina.siena.it/the-shrine-of-the-house-of-saint-catherine/?lang=en

W 1630 roku sławny malarz sieneński Rutilio Manetti, na zlecenie Bractwa św. Katarzyny, w lewym ramieniu transeptu na lewej ścianie namalował porywający obraz cudu otrzymania stygmatów – Katarzyna została przebita pięcioma promieniami wysłanymi przez krucyfiks z XIII wieku, przed którym się modliła. Rutilio wykonał także sztalugową wersję obrazu, uznaną za Skarb Narodowy Włoch. Nabyliśmy ją w kwietniu w Mediolanie z kolekcji zasłużonego florenckiego antykwariusza, Giovanniego Pratesi. 

Sprowadzenie tak cennego dzieła i tak cennej Osoby do Krakowa jest wydarzeniem o wielu wymiarach. Zdając sobie z tego sprawę, poprosiliśmy o komentarz Jarosława Modzelewskiego, niezrównanego malarza polskiego życia i historii, ostatnio odnowiciela malarstwa religijnego. Odnowienie sztuki chrześcijańskiej w Polsce odpowiada potrzebom społecznym, oczekiwaniu pokoleń – jest rzeczą trudną, ale nie niemożliwą. Pytajmy większych od siebie, jak to się robi… Zapraszamy!

Foto: Rutilio Manetti, „Święta Katarzyna ze Sieny otrzymująca stygmaty”, olej, płótno, 99 x 76.2 cm, Siena, 1630, Kolekcja Galerii Zderzak 

All rights reserved © Archiwum Galerii Zderzak 2023