Human Warmth.

The Art of Quiringh Gerritsz. van Brekelenkam (1622-1669)

24 lutego 2024; Archiwum Galerii Zderzak, Al. J. Słowackiego 58/10, Kraków

wersja po polsku kliknij TUTAJ

„Human Warmth” is ready! Premiere of the van Brekelenkam catalogue

Dear Sirs,

We are happy to inform you about the possibility of purchasing the catalogue of the first individual exhibition of Quiringh Gerritsz. van Brekelenkam (1622-1669), painter of working people. The exhibition of paintings from the Zderzak Collection runs until May 17, 2024 in the Zderzak Gallery Archive in Kraków under the honorary patronage of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands.

The „Human Warmth” catalogue contains articles on the artist’s life and environment, the painting of the fijnschilders from Leiden, the poetics of van Brekelenkam’s painting, the discovery of his art in the 19th century, the culture of the Catholic minority in Protestant Leiden, the religious content of paintings, conservation issues, and the metalanguage of van Brekelenkam’s art. Several topics are discussed for the first time in this context.

The publication is of a non-commercial nature and was published in a small edition.

Title: 
„Human Warmth. The Art of Quiringh Gerritsz. van Brekelenkam (1622-1669)”
edited by Jan Michalski and Aleksandra Sikorska-Krystek

Publisher: 
Archiwum Galerii Zderzak, Kraków
2024

Technical data: 
format 24 x 17 cm, 168 pages, 96 illustrations, soft cover, published in 300 copies
texts in English and French (H. Havard article)

Price:
130 €

Contents:
Tim Warner-JohnsonQuiringh van Brekelenkam – His Life and Work
Jan MichalskiHuman Warmth
Wayne FranitsQuiringh van Brekelenkam and Leiden Painting
Marcin PolkowskiThe Religious Culture of Leiden’s Roman Catholic Community: A Context for the Reception of St. Hyacinth of Poland during the Dutch ‘Golden Age’
Henry HavardQuiring Brekelenkam (1881)
Aleksandra Sikorska-KrystekReligious Paintings by Quiringh van Brekelenkam
Katarzyna WołczyńskaThe Conservation of Quiringh van Brekelenkam’s ‘Smithy’
Jan MichalskiVan Brekelenkam’s Space of Discrete Signs

ISBN 978-83-966633-1-3

Polskie odkrycie malarza Złotego Wieku. Premiera katalogu van Brekelenkama

Z udziałem 

prof. Marcina Polkowskiego (KUL), dr Aleksandry Sikorskiej-Krystek i Jana Michalskiego 

w sobotę 24 lutego 2024 o godz. 13:00.

Wstęp wolny.
R.S.V.P.Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie (12 257 56 34) lub mailowo zderzak@zderzak.pl Przypominamy, że fotografowanie obiektów na wystawie wymaga uzyskania licencji.

„Human Warmth” – katalog pierwszej w historii wystawy Quiringha van Brekelenkama – zawiera artykuły o życiu i środowisku malarza, o poetyce jego obrazów, o malarstwie fijnschilderów z Lejdy, o kulturze mniejszości katolickiej w protestanckiej Lejdzie, o odkrywaniu Mistrza w XIX wieku, o religijności jego malarstwa, o zagadnieniach konserwatorskich, o metajęzyku sztuki van Brekelenkama. Kilka problemów badawczych poruszono w tym kontekście po raz pierwszy, co naświetlą Państwu uczestnicy spotkania. Publikacja o charakterze naukowym została wydana w małym nakładzie. Jest czwartym największym przedsięwzięciem w historii Zderzaka – po książce „Andrzej Wróblewski nieznany” (1994), katalogu raisonné Jarosława Modzelewskiego (2006) i monografii „Jurry. Powrót artysty” (2010).

Tytuł: 

„Human Warmth. The Art of Quiringh Gerritsz. van Brekelenkam (1622-1669)”
red. Jan Michalski i Aleksandra Sikorska-Krystek
Wydawca: 
Archiwum Galerii Zderzak, Kraków
2024

Dane techniczne: 
format 24 x 17 cm, 168 stron, 96 ilustracji, okładka miękka, nakład 300 egzemplarzy
teksty w języku angielskim i francuskim (artykuł H. Havarda)

Cena:
130 €

Teksty:
Tim Warner-JohnsonQuiringh van Brekelenkam – His Life and Work
Jan MichalskiHuman Warmth
Wayne FranitsQuiringh van Brekelenkam and Leiden Painting
Marcin PolkowskiThe Religious Culture of Leiden’s Roman Catholic Community: A Context for the Reception of St. Hyacinth of Poland during the Dutch ‘Golden Age’
Henry HavardQuiring Brekelenkam (1881)
Aleksandra Sikorska-KrystekReligious Paintings by Quiringh van Brekelenkam
Katarzyna WołczyńskaThe Conservation of Quiringh van Brekelenkam’s ‘Smithy’
Jan MichalskiVan Brekelenkam’s Space of Discrete Signs

ISBN 978-83-966633-1-3

Zapraszamy!