. ()
Ukrzyżowanie
. (99)
Bez tytułu
. (99)
Bez tytułu
. (99)
Portret II
. (99)
Bez tytułu
. (99)
Portret VI
. (99)
Bez tytułu