Tak cię kocham

Agata Kus – Tak cię kocham – gumy do żucia, karton, 50 x 50 cm, 2013
Agata Kus
Tak cię kocham
gumy do żucia, karton, 50 x 50 cm, 2013