Identyfikacje

Danuta Urbanowicz – Identyfikacje – tempera, płótno, 90 x 60 cm, 1972
Danuta Urbanowicz
Identyfikacje
tempera, płótno, 90 x 60 cm, 1972