Gołym okiem (zdjęcie nabłonka z rogówki, całkowite wycięcie tęczówki)

Grzegorz Sztwiertnia – Gołym okiem (zdjęcie nabłonka z rogówki, całkowite wycięcie tęczówki) – tempera, olej, płótno, 40 x 40 cm, 2003
Grzegorz Sztwiertnia
Gołym okiem (zdjęcie nabłonka z rogówki, całkowite wycięcie tęczówki)
tempera, olej, płótno, 40 x 40 cm, 2003