Relief przestrzenny, dwustronny

Jurry Zieliński – Relief przestrzenny, dwustronny – tempera, płyta wiórowa, 53 x 73 x 0,7 cm, ca. 1970
Jurry Zieliński
Relief przestrzenny, dwustronny
tempera, płyta wiórowa, 53 x 73 x 0,7 cm, ca. 1970, jedyny zachowany oryginalny relief przestrzenny Artysty (certyfikat)