Rozsiewanie z prądem wiatru

Monika Szwed – Rozsiewanie z prądem wiatru, z cyklu "Botanika na klasy wyższe" – pastel olejny, papier, 70 x 87 cm, IV 2008
Monika Szwed
Rozsiewanie z prądem wiatru, z cyklu "Botanika na klasy wyższe"
pastel olejny, papier, 70 x 87 cm, IV 2008