Chorzów, Koksownia „Huty Królewskiej”

Wojciech Wilczyk – Chorzów, Koksownia „Huty Królewskiej” – fotografia, 18 III 2001
Wojciech Wilczyk
Chorzów, Koksownia „Huty Królewskiej”
fotografia, 18 III 2001