szkic do „Tryptyku weneckiego”

Zbigniew Makowski – szkic do „Tryptyku weneckiego” – gwasz, papier, 39 x 69,5 cm, 1971
Zbigniew Makowski
szkic do „Tryptyku weneckiego”
gwasz, papier, 39 x 69,5 cm, 1971