Historia

Archiwum Galerii Zderzak zostało założone w 2021 roku w celu opieki nad dorobkiem twórczym i zbiorami Galerii Zderzak. Archiwum, kierowane przez Jana Michalskiego, kontynuuje pracę artystyczną i naukową Zderzaka. Firma prowadzi działalność wystawienniczą, wydawniczą i oświatową. Zajmuje się także sprzedażą dzieł sztuki i doradztwem artystycznym. Naszym marzeniem jest uzupełnienie Kolekcji Galerii zbiorem dzieł europejskich Mistrzów Dawnych. Działalność Zderzaka zawsze cechowała wysoka świadomość historyczna, rozumne łączenie tradycji ze współczesnością, wzgląd na dobro publiczne, czujność intelektualna. Nie wahamy się zabierać głosu w sprawach publicznych. Galeria Zderzak została założona przez Martę Tarabułę w 1985 roku jako instytucja wolnościowa i taką pozostaje.

Jan Michalski przed obrazem Vittore Carpaccia i warsztatu „Cud św. Tryfona” (1506). 
Prezentacja odkrycia na konferencji prasowej w Galerii Zderzak, 6 października 2021.
Foto: Łukasz Gągulski