Andrzej Wróblewski Nieznany

Spotkanie z książką

22 stycznia 1994; Galeria Zderzak, ul. Sławkowska 1, Kraków

Książka o sztuce Andrzeja Wróblewskiego wydana przez Galerię Zderzak w Krakowie, powstała w wyniku współpracy artystów i historyków sztuki związanych z galerią. Jej autorami są: Jan Michalski (redakcja), Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk i Marta Tarabuła.

Książka liczy 400 stron, zawiera 200 reprodukcji (34 barwne i 166 czarno-białych), artykuły M.Sobczyka, J.Michalskiego, J.Modzelewskiego, kronikę wydarzeń (dokumentującą biografię Andrzeja Wróblewskiego i życie artystyczne w kraju w latach 1945-1957) opracowaną przez Martę Tarabułę.

Główną część publikacji stanowią pisma wybrane Andrzeja Wróblewskiego, w tym: artykuły prasowe, eseje, recenzje, artykuły programowe, ulotne notatki, szkice scenariuszy, notatki osobiste, listy.

Uzupełniają je reprodukcje prac: obszerny wybór szkiców zawartych w brulionach szkicowników z lat 1949-1956, nieznane szkice do „Rozstrzelań”, barwne reprodukcje prac nieznanych bądź dotąd nie publikowanych (m.in. „Rozstrzelanie II”, tzw. poznańskie), uzupełnione o „sztandarowe” obrazy artysty omawiane w tekstach, archiwalne zdjęcia rodzinne, studia fotograficzne Andrzeja Wróblewskiego znalezione wśród negatywów ze zdjęciami rodzinnymi, wreszcie – fotografie prac zniszczonych przez autora (m.in. jego modele przestrzenne z Wystawy Nowoczesnych z 1948 roku).

Ideą książki jest taka kompozycja, która pozwalałaby przyjrzeć się sylwetce artysty z wielu różnych stron, dostrzec takie aspekty jego sztuki, które dotąd nie zostały wydobyte, uczynić go naszym współczesnym.„Andrzej Wróblewski nieznany” – jest książką artystyczną. Powstała ona z potrzeby obcowania z tradycją, która jest ciągle niewyczerpana, dodajmy – tradycją polską. Taką autentyczną tradycją jest dla autorów książki malarstwo Andrzeja Wróblewskiego, nonkonformisty i romantyka.

Tytuł książki oznacza nie tylko archiwalne rewelacje. „Nieznany” oznacza również – zapoznany, nie w pełni obecny. O sztuce Andrzeja Wróblewskiego, poza dwoma katalogami wystaw sprzed ok. trzydziestu lat, nie ukazała się żadna istotna publikacja. Milczenie wokół niego, zgoda krytyki polskiej na oficjalny, uszczuplony obraz jego twórczości, jest dla autorów książki wymownym świadectwem spadku trudnej epoki w której przyszło mu działać i niedostatków rodzimej tradycji. Andrzej Wróblewski jest dla nas zbyt istotnym artystą, a jego malarstwo – zbyt cenną próbą, aby zgodzić się na jakikolwiek jego wizerunek.

ANDRZEJ WRÓBLEWSKI NIEZNANY