Szkice i próby

szkic, rysunek, akwarela, notatka, wycinanka
Jarosław Modzelewski

12 maja – 12 czerwca 2000; Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3, Kraków

Wystawa jest swoistym komentarzem do równoległej wystawy w Bunkrze Sztuki „Jarosław Modzelewski: przegląd z malarstwa” (kurator: Marta Tarabuła) i będzie wyjątkową okazją do przyjrzenia się procesowi twórczemu jednego z najważniejszych malarzy polskich średniego pokolenia. Prezentacja szkiców do obrazów pokazywanych na wystawie bunkrowej, a także notatek i uwag Jarosława Modzelewskiego z różnych etapów pracy nad obrazem pozwoli na zetknięcie się z warsztatem artysty i źródłami jego twórczości. Ponadto na wystawie pokazane zostaną najnowsze prace artysty, wykonane techniką wycinanki, stosowanej przez Modzelewskiego na początku nat 80-tych.

ARTYKUŁY I RECENZJE:

ZDJĘCIA: