Gotyk bez Boga?

25 maja 2012; Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3, Kraków

prowadzący: Jan Michalski
prelegent: prof. dr hab. Wojciech Bałus, IHS UJ, prof. dr hab. Piotr Krasny, IHS UJ, prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz, IHS KUL