16. (196) 4 grudnia 2000; Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3, Kraków
"Sesja poświęcona malarstwu materii"

9. (354) 25 maja 2012; Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3, Kraków
"Gotyk bez Boga?"


prowadzący: Jan Michalski
prelegent: prof. dr hab. Wojciech Bałus, IHS UJ, prof. dr hab. Piotr Krasny, IHS UJ, prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz, IHS KUL