Andrzej Wróblewski. Hipoteza śmierci społecznej”

2 marca 2013; Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3, Kraków

Od sześciu lat w okresie Wielkiego Postu zapraszamy w Zderzaku na wykłady Jana Michalskiego poświęcone twórczości Andrzeja Wróblewskiego.

W tym roku tematem wykładu będzie hipoteza „śmierci społecznej”.

Hipoteza ta pojawia się w związku z okolicznościami śmierci artysty i należy do składników mitu artysty wyklętego. Czy śmierć Wróblewskiego miała cechy samobójczej rezygnacji spowodowanej wykluczeniem? Czy społeczeństwo zabiło artystę?

Jan Michalski poszuka odpowiedzi na te pytania w epocetwórczości, omawiając:

— portret społeczny AW

— jego wybory w okresie wojny domowej i rewolucji w Polsce

— wpływ marksistowskiej wizji uspołecznienia jednostki

— socjologiczne spojrzenie w sztuce AW

— wątki jego twórczości, w których pojawia się motyw wykluczenia

— symboliczną figurę banity – Homo Sacer

Po wykładzie, podobnie jak w zeszłym roku, Autor podzieli się ze słuchaczami kilkoma refleksjami na temat sztuki interpretacji.

Zapraszamy do dyskusji!