Budujemy Nowy Dom!

Polska awangarda z kolekcji Zderzaka

1 maja – 22 lipca 2017; Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3, Kraków

Awangarda z kolekcji Zderzaka

otwarcie w poniedziałek 1 maja o godz. 19:00

wprowadzenie: Jan Michalski

 

1 — W dniu Święta Pracy otwieramy wystawę sztuki awangardowej z historycznej kolekcji Zderzaka. Prezentujemy dzieła piętnastu artystów z lat 1948-2006. 

Jadwiga Maziarska debiutowała w latach 30. XX wieku, była członkiem KPP i I Grupy Krakowskiej, walczyła o prawa dla robotników i sprawiedliwość społeczną. Monika Szwed debiutowała w pierwszej dekadzie XXI wieku, była poetką skupioną na wizji wielorzeczywistości, bez przynależności partyjnej. Andrzej Wróblewski był wolnomyślicielem, niosącym światu orędzie pokoju. Julian O. Jończyk był quasi-buddystą, praktykującym zen. Janusz Tarabuła był malarzem-filozofem, medytującym nad prawami natury. Antoni Mikołajczyk był konstruktywistą tytanicznym, pracował ze światłem. Krzysztof Zarębski, dziecię kontrkultury, uprawiał happeningi erotyczne. Zbigniew Libera był samoukiem i anarchistą. Robert Rumas uprawiał sztukę demokratyczną, zaangażowaną społecznie. Grzegorz Sztwiertnia chciał być artystą krytycznym, a był poetą-antropozofem. Zbigniew Warpechowski był radykalnym artystą lewicy, ale w połowie lat 90. nawrócił się przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej i został konserwatystą. Wanda Czełkowska od początku „żyje w przyszłości” i za to ją szanujemy.

2 — Co łączy ze sobą artystów tak różnych?

Łączy ich wizja nowego świata i możliwość przemiany człowieka. Wszyscy podejmowali ryzyko mówienia językiem awangardy, choć każdy z nich reprezentował inny jej nurt i odrębną postawę artystyczną. 

3 — Co zobaczymy na wystawie w Zderzaku?

Rysunki niebios nad Miastem Andrzeja Wróblewskiego z lat 40.

Strukturalne abstrakcje Jadwigi Maziarskiej z początku lat 60.

Konceptualne obrazy pamięci Janusza Tarabuły z lat 70.

Rzeźby i obiekty przestrzenne Wandy Czełkowskiej i Juliana Jończyka.

Identyfikacje Danuty Urbanowicz z roku 1972.

Rysunki Zbigniewa Libery nawiązujące do tradycji hermetyzmu.

Szkice Mirosława Bałki do instalacji „April/My body cannot do everything I asked for” z roku 1990.

  Utopijne wizje Nowego Świata Grzegorza Sztwiertni z lat 90.

Znaki drogowe Roberta Rumasa z roku 2000.

Memorabilia Moniki Szwed, z których jedno z roku 2006 – chłopcy bawiący się w budowanie domu na wodzie – jest ikoną naszej wystawy.

 4 — Awangarda w filmotece

Na wystawie i na stronie internetowej Zderzaka pod linkiem: filmoteka-awangarda udostępnimy publiczności archiwalne filmy video rejestrujące performances Zbigniewa Warpechowskiego, happening Krzysztofa Zarębskiego, zdarzenia Cezarego Bodzianowskiego, instalację i akcję społeczną Roberta Rumasa, akcje i happeningi Juliana Jończyka.

 5 — Lewy zderzak Zderzaka

W dniu robotniczego święta prezentujemy awangardę, która jest częścią historii Galerii Zderzak. Wyróżnia ją rozmaitość postaw, poetyckie piękno, potrzeba naprawy świata, wiara w człowieka, uduchowienie, wolność słowa. Przed nami – duża doza refleksji.  

6 — Zapraszamy!

RECENZJE:

Ewa Mecner (Artystyczne Spojrzenie): „Awangarda w Zderzaku”