Kłopoty z człowiekiem

malarstwo, prace na papierze
Andrzej Wróblewski

18 września – 30 listopada 2019; Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3, Kraków

Kolekcji część II

w środę 18 września 2019 o godzinie 19:00

THE TROUBLE WITH MAN

Collections Part II

on Wednesday 18 September 2019 at 7:00 pm

Program wieczoru:

19:00 otwarcie wystawy

20:00-20:25 wprowadzenie do tematyki wystawy – wykład Jana Michalskiego.

Program:

7:00 pm opening of the exhibition

8:00-8:25 introduction to the subject of the exhibition – a lecture by Jan Michalski.Zapraszamy na drugą część prezentacji dzieł Andrzeja Wróblewskiego (1927-1957) zgromadzonych przez Galerię Zderzak. W odsłonie jesiennej pokażemy dzieła figuratywne: obrazy, gwasze, rysunki, fotografie. Tematem wystawy będą „Kłopoty z człowiekiem”.

Andrzej Wróblewski – bez tytułu (człowiek) – ołówek, tusz, papier, 90 x 63 cm, 1949
Andrzej Wróblewski – bez tytułu (człowiek) – ołówek, tusz, papier, 90 x 63 cm, 1949

Powojenny obraz człowieka i człowieczeństwa w sztuce Wróblewskiego tworzy się w trudzie i cierpieniu. Bywa, że ulega całkowitej destrukcji, bywa, że stoją za nim wizerunki prastarych bóstw – Kybele, Izydy, Shivy, Buddy, Bodhisattvy Avalokiteśvary. Wyobraźnia młodego artysty zwraca się ku wielkim system religijnym ludzkości i ku współczesnym sobie soteriologiom, szukając odpowiedzi na zasadnicze pytania: związku duszy i ciała, centralnej pozycji człowieka w kosmosie. Co zostaje człowiekowi nowoczesnemu po redukcji? Czy utracił związek z Górą Podwójnego Horyzontu? Sztuka Wróblewskiego, ukazując dramat człowieka nowoczesnego, jest jednocześnie pełna wizji, snów i transgresji. Komunikuje nam coś bardzo ważnego, co czyni ją bliską kolejnym pokoleniom. „Artyści są ludźmi posiadającymi, często bezwiednie, dar posiadania wizyj” – mówił Mickiewicz. Wystawa w Zderzaku jest przyczynkiem do antropologii twórczości Andrzeja Wróblewskiego.

Na pokaz trzeciej i ostatniej części kolekcji – „Andrzej Wróblewski. Fotografia” – zapraszamy w czwartek 12 grudnia 2019 roku.

wroblewski
Andrzej Wróblewski, Untitled (binomen: Abstract Man) gouache, paper, 22.5 x 11.6 cm, 1948/49 Photo: Zderzak Gallery Archive Buddha (source: Wikipedia)
Andrzej Wróblewski – bez tytułu – gwasz, papier, 22,3 x 22,4 cm, 1948
Andrzej Wróblewski, Untitled
[The Birth of Bodhisattva Avalokiteśvara from a Lotus Flower]
(binomen: Inflorescences)
gouache, paper, 22.3 x 22.4 cm, 1948
Photo: Zderzak Gallery Archive