Gaszenie paschału

Jarosław Modzelewski – Gaszenie paschału – tempera żółtkowa, płótno, 180 x 230 cm, 2000
Jarosław Modzelewski
Gaszenie paschału
tempera żółtkowa, płótno, 180 x 230 cm, 2000