Madonna z Dzieciątkiem

Mistrz Śląski – Madonna z Dzieciątkiem – złoto, drewno lipowe, polichromia, 89 x 27,5 x 12 cm, Wrocław (?), schyłek XV w.
Mistrz Śląski
Madonna z Dzieciątkiem
złoto, drewno lipowe, polichromia, 89 x 27,5 x 12 cm, Wrocław (?), schyłek XV w.