Pejzaże

Z lat 1960

malarstwo
Rajmund Ziemski

12 marca – 30 kwietnia 2003; Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3, Kraków

Galeria Zderzak ponownie zaprezentuje publiczności malarstwo materii. Po zbiorowych wystawach Grupy Nowohuckiej (2000) i środowiska warszawsko-lubelskiego (2001), które rozbudziły zainteresowanie miłośników sztuki tym ważnym nurtem polskiego malarstwa z okresu „odwilży”, przyszedł czas na indywidualne prezentacje twórców.

W dniach 12 marca-30 kwietnia 2003 odbędzie się w Zderzaku wystawa „Pejzaży z lat 1960.” Rajmunda Ziemskiego.

Rajmund Ziemski – bez tytułu – gwasz, papier, 70 x 95 cm, 5 II 1960
Rajmund Ziemski – bez tytułu – gwasz, papier, 70 x 95 cm, 5 II 1960

Artysta urodził się w 1930 r. w Radomiu. Ukończył ASP w Warszawie w 1955 roku w pracowni Artura Nachta-Samborskiego i przez kilkadziesiąt lat był profesorem tej uczelni. Debiutował na „odwilżowej” wystawie w „Arsenale” w 1955 roku. Na przełomie lat 50. i 60. związany był z Galerią Klubu Krzywego Koła. W 1979 roku otrzymał Nagrodę im. J. Cybisa. Jego obrazy znajdują się we wszystkich muzeach polskich oraz w kolekcjach zagranicznych.

Malarstwo Rajmunda Ziemskiego z lat 1960-1964 to absolutna klasyka nowoczesności, mająca źródła w abstrakcji typu informel. W tych latach Ziemski wypracował własny styl, charakteryzujący się oryginalną gamą lekko opalizujących różów i żółcieni, błękitów i brązów, zieleni i kraplaków o przenikających się warstwach i urozmaiconej fakturze. Dzięki wyszukanym zestawieniom kolorów oraz domieszkom błyszczących i matowych werniksów do farb jego „Pejzaże” osiągały przestrzenność właściwą dawnym mistrzom. W swoim klimacie i perfekcji warsztatowej malarstwo Ziemskiego najbliższe było ówczesnym osiągnięciom Tadeusza Brzozowskiego i Stefana Gierowskiego.

Marta Tarabuła otwiera wystawę `Pejzaży z lat 1960.` Rajmunda Ziemskiego.

Na wystawie w Galerii Zderzak obejrzeć będzie można reprezentatywny wybór „Pejzaży” z klasycznego okresu 1960-1964: 14 obrazów olejnych oraz 5 dużych gwaszy na papierach. Wystawie towarzyszył będzie kompletny katalog wystawianych dzieł z tekstem Piotra Majewskiego.

KATALOG:

PRACE: