Voyage, voyage

8 maja – 7 czerwca 2014; Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3, Kraków

Najnowsza wystawa Bogusława Bachorczyka nosi tytuł „Voyage, voyage” i jest pierwszą indywidualną prezentacją prac tego artysty w Zderzaku. Posługując się metodą „found footage”, artysta wykorzystał cykle fotograficzne dwóch XIX-wiecznych mistrzów chromolitografii: Josefa Langla i Giuseppe Ninci`ego. Uwiecznione przez nich starożytności rzymskie – Forum Trajana, Panteon, Łuki Konstantyna i Septymiusza Sewera, Złoty Dom Nerona, Via Appia, Mauzoleum Hadriana –  oraz inne turystyczne must see w rodzaju Palazzo Farnese, Św. Piotra, Neapolu z Wezuwiuszem, Kremla czy Notre Dame w Paryżu stały się sceną absurdalnych spotkań postaci z pierwszych stron gazet i pełnych wdzięku przedmiotów retro, pochodzących ze sfery kultury masowej sprzed lat. Każde z tych spotkań jest zaproszeniem do podróży – w głąb czasu i w głąb wyobraźni; każde może być początkiem innej opowieści. „Zadzierzga się między nimi coś, co bierze w nawias czcigodne kamienie Europy – pisze Jan Gondowicz. – W swoim cyklu kolaży, pokazanych w Zderzaku, Bachorczyk przeciwstawia konsumpcji marzenie.”

Bogusław Bachorczyk (ur. 1969, Sucha Beskidzka)

Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom pod kierunkiem prof. Włodzimierza Kunza, 1998). Od 2002 roku jest związany z krakowską ASP jako asystent i pedagog. Uprawia malarstwo, rzeźbę, fotografię i sztukę wideo. Charakterystyczna dla jego artystycznej aktywności jest perspektywa genderowa, z jakiej tworzy narracje swych dzieł. Inspiracje czerpie z historii, literatury współczesnej i filmu. Unikatowym „dziełem totalnym” jest mieszkanie-pracownia artysty, które stanowi wciąż przekształcane dzieło – instalację anektującą całą powierzchnię. W cyklicznych, wielowątkowych pracach nieustannie powraca do kwestii pamięci i właściwych jej mechanizmów. Szczególnie interesuje go zjawisko zniekształcania obrazów i wydarzeń, nadawania im nowych znaczeń i rewizja konwencji przypominania i upamiętniania.

Wystawa odbywa się w ramach otwartej platformy Kraków Photo Fringe.
Kraków Photo Fringe jest organizowany przez Fundację LabLab oraz Fundację Sztuk Wizualnych.

ARTYKUŁY I RECENZJE:

Łukasz Gazur (Dziennik Polski), „Artystyczne podróżowanie”